18ct white gold whitby jet 0 13ct diamond

18ct white gold whitby jet 0 13ct diamond ✅